Kilka słów o mnie. Urodziłem się w 1987 roku i całe życie mieszkam w Krakowie. Uczęszczałem do Gimnazjum nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego, a następnie do XII LO im. Cypriana Kamila Norwida. Na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskałem tytuł magistra prawa oraz ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i Audyt. Obecnie odbywam aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Od dwunastu lat jestem radnym Dzielnicy I Stare Miasto, a od czterech pełnię funkcję Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy I. Jestem jednym z pionierów Budżetu Obywatelskiego w Krakowie, a obecnie zasiadam w Radzie Budżetu Obywatelskiego, gdzie monitorowane jest przestrzeganie jego zasad. Zapoczątkowałem pierwsze spotkania informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego tłumaczone na polski język migowy. Razem z radnym Miasta Krakowa Aleksandrem Miszalskim jesteśmy jednymi z inicjatorów starań o powstanie parku na niezabudowanej działce przy ul. Karmelickiej.

Najnowsze informacje

 

Czym się zajmowałem

Dzięki Państwa wsparciu i zaufaniu, w poprzednich trzech kadencjach, miałem okazję i zaszczyt nieustannie współpracować ze wspaniałym gronem mieszkańców, działaczy społecznych i radnych oraz jako Przewodniczący osobiście prowadzić i koordynować pracę Rady Dzielnicy I W mojej dotychczasowej działalności byłem inicjatorem oraz współorganizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i sportowych. Regularne spotkania oraz organizowane przeze mnie liczne konsultacje społeczne pomogły mi wnikliwie poznać potrzeby i oczekiwania Krakowian oraz były inspiracją do podejmowanych przeze mnie inicjatyw. Moje działania zostały docenione poprzez przyznanie mi pierwszego miejsca w Rankingu Krakowskich Samorządowców sporządzonym przez Instytut Aurea Liberta w kategorii Radnych Dzielnicy I Stare Miasto. W bieżącej kadencji głównie skupiałem się na: poprawie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez finansowanie dodatkowych patroli Straży Miejskiej oraz zabieganie o kamery monitoringu. zwiększaniu obszaru terenów zielonych poprzez wnoszenie o odpowiednie zapisy w planach i dokumentach miejskich oraz przeznaczanie środków na rekultywacje skwerów miejskich. zwiększaniu udziału mieszkańców w życiu miasta poprzez popularyzację Budżetu Obywatelskiego i działań partycypacyjnych, takich jak np. wspólne projektowanie inwestycji gminnych m.in Placu Biskupiego.